Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

BioOrg

BioOrg: je volgende kuisploeg is microscopisch klein

"Micro-organismen werden al ingezet bij de sanering van afvalwater en verontreinigde bodems. Wij onderzochten hoe hun natuurlijk reinigend metabolisme kan ingezet worden in de leef- en werkomgeving."

Koen De Koster, Managing Partner

Voor hij samen met Filip Willocx BioOrg oprichtte, was Koen De Koster eigenaar van een bedrijf in de technische maintenance dat zich onder meer bezig hield met industriële cleaning. "Reiniging zoals we het nu kennen voldoet eigenlijk niet meer aan de noden van vandaag", licht Koen De Koster toe. "Het is een ontzettend arbeidsintensief proces om vooral een oppervlakkige illusie van reinheid te creëren. Bovendien zorgt de overmaat aan chemische schoonmaakmiddelen zelf voor verontreiniging. Alle micro-organismen worden gedood (ook de organismen die zorgen voor een gezonde leefomgeving), terwijl er slechts een paar eventueel problematisch voor je gezondheid zijn."

BioOrg003LR

Lang nog voor 'Biomimicry' (inspiratie vinden in de natuur om problemen in de moderne wereld op te lossen) een gekend begrip werd, gingen Koen De Koster en Filip Willocx zich verdiepen in de wereld van micro-organismen. Heel wat organismen stonden al beschreven met een werkelijk reinigend metabolisme. Er was eigenlijk geen reden waarom die niet inzetbaar zouden zijn voor permanente zuiveringsprocessen in industriële installaties (oa. cooling), maar ook in mensen hun werk- en leefomgeving.

"Eigenlijk hebben we niks nieuws uitgevonden, we kanaliseren de natuur zelf naar een nieuw toepassingsgebied".

Ze voelden snel aan dat hier potentieel in zit om mee op de vergroeningsgolf van 2008 te surfen, en – wie weet – voor een kanteling te zorgen in de sector. Van chemische reiniging naar permanente zuivering.

"Hoe ziet ons product er nu uit? We hadden al veel ervaring met verneveling van vloeistoffen in omgevingen. We koloniseren een ruimte met een microbiële gemeenschap door ze via een vernevelaar, in drie dimensies in een ruimte te verspreiden. De juiste mix aan micro-organismen gaat dan door permanente zuivering polluenten te lijf zoals fijn stof, geurhinder, allergenen, chemische polluenten en zelfs biofilms op oppervlakten zoals muren, vloeren, tafels, ... De microbiële gemeenschap is één element van ons product waar we veel onderzoek naar hebben verricht, maar ook het apparaat dat een heel gebouw kan vernevelen, daar is twee jaar intensief aan gewerkt."

BioOrg001LR

Het startpunt van het commerciële verhaal was de brand in een belangrijk gebouw van de Europese commissie in 2009, het Brusselse Berlaymontgebouw. Na de sanering, bleef er nog lang een hardnekkige reukhinder doordat een enorme hoeveelheid rook door het hele gebouw is verspreid via de luchtkanalen. Hier hebben Koen De Coster en Filip Willocx voor het eerst hun vernevelingstechniek toegepast.

"Het resultaat was dat de geurhinder snel was opgelost zonder één druppel chemie, met geringe handenarbeid en met als bijkomstig effect dat ook een dreigende schimmelexplosie werd tegengegaan."

Hun microbiële gemeenschap dijkt ook het risico in dat schadelijke micro-organismen vrij spel krijgen.

Na deze 'proof of concept', zijn de producten van BioOrg – noem het maar gerust een productdienstcombinatie – internationaal gepatenteerd. Het aanbod van BioOrg is de optelsom van de engineering, de vloeistoffen die de micro-organismen dragen, het principe van verneveling van microbiële gemeenschappen, het programma op maat en de nazorg. Wat BioOrg doet is "een overmaat aan chemie", vervangen door "een overvloed aan biodiversiteit" om hinderlijke pollutie tegen te gaan. "In ziekenhuizen bijvoorbeeld kunnen we de ziekenhuisbacterie aanpakken met een afdodende peroxide via verneveling, en onmiddellijk daarna de juiste mix micro-organismen verspreiden die zorgt voor een gezond binnenklimaat".

"Gebouwen worden op die manier actieve bioreactoren."

De prestatie met betrekking tot reinheid is niet alleen zichtbaar, maar ook onzichtbaar. De luchtkwaliteit, visuele reinheid, biobalans, afwezigheid van fijn stof en chemische polluenten ... gaan erop vooruit met 80%.

BioOrg002LR

Vandaag worden de oplossingen van BioOrg toegepast bij diverse opdrachtgevers: Brussels Airport, IBM, Agfa Gevaert, maar ook ziekenhuizen, zorginstellingen en andere grote 'mensenverzamelplaatsen' zijn klant. De grote uitdaging is nu om meer toepassingsgebieden te vinden – misschien zelfs toepassingen voor de consumentenmarkt – en met een duidelijke en heldere profilering te communiceren.

De toepassingsgebieden zijn immers eindeloos. Overal kunnen micro-organismen ingezet worden om de mens te dienen met permanente zuivering en die nog positieve gezondheidseffecten hebben ook. 

BioOrg

Sectoren Chemie ›