Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Ecodesign en de circulaire economie

Ecodesign gaat hand in hand met de circulaire economie. Producten en diensten moeten zo ontworpen worden zodat ze functioneren binnen een circulaire economie.

Ecodesign brengt een levenscyclusaanpak tot bij de de designers met als doel de impact van het product of dienst op het milieu zo laag mogelijk te houden.

De meeste beslissingen die invloed hebben op het product zelf, situeren zich in de ontwerpfase. Alle informatie moet dan ook op dat moment beschikbaar zijn om de juiste keuzes te maken. 

De milieu-impact van een product aanpakken gaat verder dan het zoeken naar ecologische materialen. Een product heeft veel meer dimensies dan materiaal alleen en op al deze vlakken zijn er duurzame interventies mogelijk. 

De OVAM gebruikt het levenscyclus-scenario gebaseerd op het 'Lifecycle Design Strategy-wheel (LiDS-wheel), als tool om alle dimensies in kaart te brengen. Dit scenario is opgebouwd uit 8 stappen die een product doorloopt tijdens zijn levenscyclus.

 

Wat is de circulaire economie?

In ons huidige lineaire economische systeem worden grondstoffen omgezet in producten, die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. Het systeem van de circulaire economie richt zich daarentegen op een maximale herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en een minimaal waardeverlies.

> Meer weten over de circulaire economie?

FUNCTIE

Ga op zoek naar de optimale functievervulling van een behoefte. Herzie deze optimale functievervulling regelmatig en stem deze af op de veranderende marktvraag.

 

Ecodesign strategieën voor een optimale functievervulling

BEHOEFTE & MARKTVRAAG

Denk na over de behoefte die het product zal vervullen en bevraag en onderzoek hiervoor de markt. Een product dat aan een behoefte voldoet waar geen marktvraag naar is, is een overbodig product. Ook functies en eigenschappen waar geen vraag naar is, zijn overdaad.

INNOVEER

Het integreren van verschillende functies in één product, betekent een materiaal- en ruimtebesparing.

MODULARITEIT

Voorzie de mogelijkheid om bijkomende functies aan te kopen en modulair toe te voegen aan het basisproduct. Een modulair product heeft nog bijkomend het voordeel dat er beschadigde onderdelen vervangen of hersteld kunnen worden.

PRODUCT-DIENST-COMBINATIE

Combineer een product en het aanbieden van een dienst. Hierdoor wordt het gebruik van één product verdeeld over een groep van mensen. Het vertalen van een materieel product naar een dienst, zorgt voor een besparing van productieprocessen en materialen omdat de milieu-impact van één product verdeeld wordt over verschillende gebruikers. Om de functionaliteit te waarborgen en de levensduur van de producten te verhogen, is regelmatig onderhoud nodig. Op basis van een onderhoudscontract kan het bedrijf zich ertoe verbinden een dienst te leveren op het gewenste niveau van de klant. Door het aanbieden van extra diensten zoals reparatie, onderhoud, upgraden, maar ook advies en consultancy, gaat de totale waarde van het product, of beter van de product-dienstcombinatie, omhoog.

 

dinsdag 21 mei 2019

's werelds eerste circulaire veiligheidsschoen Na een periode van intensief onderzoek lanceerde EMMA Safety Footwear haar volgende generatie veiligheidsschoenen: veiliger, comfortabeler én 100% ci…

 

zondag 21 mei 2017

"De vraag naar goedkope maar bruikbare apparaten is groot" Mark Adriaenssens, Out Of Use Een oude printer, een versleten lcd-scherm ... Wat doe je als bedrijf met elektrische, el…

 

zondag 21 mei 2017

"Elke nieuwe Axia®-stoel bevat hergebruikte onderdelen." Nele Baes, MVO & Sales support BMA Ergonomics   Wie vaak aan zijn pc gekluisterd zit, weet het uit ervaring: een degel…