Project Fishionable

Elien Cruydt, Jolien Hendrickx

Jaar 2017

Opleiding LUCA School of Arts Genk Productdesign

Prijs eervolle vermelding JAARWERK