Adis

Adis is een toolkit voor het maken van kwaliteitsvolle bijenkasten in Ethiopië.

Adis is een toolkit die Ethiopische imkers ondersteunt bij het maken van kwaliteitsvolle bijenkasten. De Ethiopische imkers zijn dankzij Adis in staat om zelf met lokale kennis en materialen een bijenkast te maken tegen een lage prijs.

De toolkit bestaat uit een handleiding en twee mallen om de bijenkast vorm te geven. De te gebruiken materialen zijn leem, bamboe en touw. Alle materialen komen lokaal (bijna) gratis voor en vervangen het schaarse en dure hout dat nu gebruikt wordt. De kast wordt weervast gemaakt door het sap van Opuntia cactus, een middel dat in Ethiopië gebruikt wordt om daken waterproof te maken.

De handleiding is gebaseerd op de Ethiopische beeldcultuur en is volledig visueel, zodat ook ongeletterde imkers aan de slag kunnen.

Het houden van bijen bevordert de bestuiving van de voedselgewassen. Dankzij Adis is de plaatselijke bevolking in staat om zelf meer kasten te maken, waardoor de levensstandaard verbetert. 

Fien Vanderbeke

Jaar 2014

Opleiding UGent Industrieel Ontwerpen

Prijs 2de prijs EINDWERK