Bloo

Bloo is een conceptuele lamp die zijn energie onttrekt uit het verschil tussen zout en zoet water.

Bloo is een conceptuele lamp die zijn energie onttrekt uit het verschil tussen zout en zoet water. Deze vorm van energie noemt men ook wel 'blauwe energie'. Door het verschil in zoutconcentratie en het gebruik van semi-doorlaatbare membranen ontstaat er een potentiaalverschil die energie opwekt. De blauwe energie laadt een batterij op, die op haar beurt een LED-lamp van stroom voorziet. De enige afvalstof is brak water.

Bloo is multifunctioneel en kan toegepast worden als zaklamp, tafellamp en sierobject.

De omhuizing van de lamp bestaat uit de bioplastic PLA. Alle onderdelen van de lamp kunnen makkelijk van elkaar gescheiden worden zodat er een optimale materiaalrecyclage mogelijk is.

Senna Graulus, Jo Segers

Jaar 2015

Opleiding LUCA School of Arts Genk Productdesign

Prijs eervolle vermelding JAARWERK