MoDOOlaR

MoDOOlaR is een modulaire deur

Bij het ontwerp van de 'MoDOOlaR' hebben de beide studenten de behoefte en functievervulling van een deur opnieuw in vraag gesteld. Ze hebben getracht via dit modulair ontwerp tegemoet te komen aan de verschillende wensen naar de afmetingen van een deur via een eenvoudig verstelbaar krukprincipe. Een interessant toekomstbeeld bv. bij de bouw van rusthuizen. De 'MoDOOlaR' bestaat uit aluminium en polypropyleen, en is dus volledig recycleerbaar.

De jury prijst het ecologisch materiaalgebruik, de modulariteit en het eenvoudig kliksysteem van het ontwerp 'MoDOOlaR'.

Birgitt Deckers, Wim Magette

Jaar 2008

Opleiding Howest Industrieel Productontwerpen

Prijs eervolle vermelding JAARWERK