Zero Discards

Zero Discards verhoogt de overlevingskansen van de bijvangst tijdens de visvangst.

Jaarlijks sterft er wereldwijd honderdduizend ton vis als ongewenste bijvangst. Zero Discards verhoogt de overlevingskans van deze vissen en is bovendien economisch meer rendabel dan de traditionele visvangst.

“Bijvangst” zijn deze vissen die onbedoeld in de netten belanden wanneer er op ‘commerciële’ vissen wordt gevist. Omdat hun marktwaarde niet interessant genoeg is worden ze terug in zee gegooid, vaak gekwetst of zelfs dood.

Zero Discards optimaliseerde de visvangst op een diervriendelijke manier. Zo haalt men om te beginnen de visnetten onderwater en horizontaal binnen. Hierdoor staan de vissen niet bloot aan de immense druk van hun eigen gewicht. Een kantelende poort met rasterstructuur leidt de vissen naar een eerste voorsortering. De vissen die kleiner zijn dan de rasterstructuur kunnen dan ontsnappen.  Een “visvriendelijke” pomp zuigt dan de andere vissen aan richting sortering. De sortering gebeurt met behulp van camera’s die bepalen of een vis gewenste vangst of ongewenste bijvangst is. De bijvangst zwemt  dan via een natuurlijke en ergonomische weg terug naar zee. Elke vis is maximaal één minuut uit het water. Bij de traditionele visserij kan dat oplopen tot tien minuten. Daarnaast verwerkt het systeem van  Zero Discards 1000 vissen per minuut in tegenstelling tot 150 bij de traditionele visserij.

 

Nicholas Van Beylen

Jaar 2017

Opleiding UAntwerpen Productontwikkeling

Prijs 1ste prijs EINDWERK