ACR

Ocean Wave is een watergedragen reinigingssysteem dat vetten en andere vervuiling van gereedschappen en andere substraten verwijdert.

Biologisch ontvetten zonder oplosmiddel

Ocean Wave reinigt vrijwel elk metalen onderdeel en verwijdert smeer- en snijolie, lichte vetten en andere vervuiling van gereedschappen en andere substraten. Het is een biologisch, watergedragen reinigingssysteem op basis van micro-organismen. De vormgeving van de kunststofwastafel genereert een toevoer van zuurstof aan de micro-organismen, waardoor de vervuiling biologisch wordt afgebroken.

OW-foto-verkleind-web-300x356

De voordelen van biologisch ontvetten

Een watergebaseerd, biologisch systeem vermijdt de uitstoot van VOS (Vluchtige Organische Stoffen) en creëert geen gevaarlijk afval. Het product draagt geen gevarensymbolen en is niet ontvlambaar in tegenstelling tot solventen. Evenmin is er gevaar voor de gezondheid van de medewerkers. Aan kwaliteit daarentegen wordt niet ingeboet: een sterke reinigingskracht en lange standtijd is gegarandeerd.

SafeLine-reeks van ACR

Naar aanleiding van de introductie van GHS* nam de Lokerse firma ACR, leverancier van industriële reinigingsproducten, haar volledige assortiment onder de loep. Sommige producten werden herontwikkeld tot de meest veilige in hun klasse. Dit leidde tot de introductie van Ocean Wave binnen het Safeline-gamma.

Tal van toepassingen

Ocean Wave vindt zijn toepassing onder andere in de automotive, voedingsindustrie, metaalindustrie ... De firma Benteler, deelnemer aan het Milieucharter van VOKA Oost-Vlaanderen, installeerde alvast de Ocean Wave voor het biologisch ontvetten.

*GHS (Globally Harmonized System) zorgde voor een uniform systeem voor de gevaarindeling van (chemische) stoffen. Het bevordert een makkelijke herkenning van gevaren. Bij incidenten kunnen bedrijven hierdoor sneller de juiste en nodige (voorzorgs-)maatregelen nemen.

ACR

Sectoren Metalen ›