Detricon

Kmo uit Ieper doktert oplossing uit voor varkenshouders en biogasinstallaties

"Van veemest naar groen bemestingsmiddel"
Denis De Wilde van Detricon, mede-eigenaar

Mest opwaarderen tot een hoogwaardig en milieuvriendelijk bemestingsmiddel. Dat is – in een notendop – het succesrecept van Detricon, een jonge kmo uit Ieper. "Dankzij onze technologie kunnen varkenshouders en biogasinstallaties de kost van hun mestverwerking gevoelig verlagen."

Detricon01

De prijs voor varkensvlees staat historisch laag en ook de marktprijs van elektriciteit is nog nooit zo laag geweest. Varkenshouders en uitbaters van biogasinstallaties letten dus nauwlettend op de kleintjes. En laat dat nu net zijn waar Detricon op het toneel verschijnt. Denis De Wilde van Detricon: "We hebben een technologie ontwikkeld die de kost om mest of digestaat (vergiste mest, een restproduct van de biogasproductie, nvdr.) te verwerken, gevoelig drukt. Dat de markt zit te wachten op ons product, merken we elke keer opnieuw tijdens onze contacten met varkenshouders en uitbaters van biogasinstallaties."

Veertig keer meer stikstof

Detricon ontwikkelde een installatie die de stikstof uit mest en digestaat recupereert en er puur ammonium van maakt, een hoogwaardige meststof die landbouwers rechtstreeks kunnen gebruiken. Afval omvormen tot een hoogwaardig en economisch interessant product, dat is de circulaire economie in de praktijk. Denis De Wilde: "Door van een organische afvalstroom een zuiver product te maken, creëren we een belangrijke economische meerwaarde. Ons eindproduct is even hoogwaardig als kunstmest. Ter vergelijking: in digestaat zit 3 tot 4 kilo stikstof per ton, in ons product is dat liefst 180 kilo, dat is liefst veertig keer meer."

Minder energie

Het bemestingsmiddel van Detricon is ook een pak energie-efficiënter dan kunstmest. Denis De Wilde: "De productie van kunstmest vergt grote hoeveelheden fossiele brandstoffen. Per kilo stikstof die wij recupereren, gebruiken we maar de helft van de energie die voor de productie van de chemische variant nodig is."

Mest lokaal verwerken

Vlaanderen produceert van oudsher grote hoeveelheden mest. Vanaf de jaren zeventig kampte onze regio met een mestoverschot en die trend zette zich door tot 2000. Sinds 2007 is de Vlaamse mestbalans in evenwicht: landbouwers produceren evenveel mest als er kan worden afgezet, verwerkt of geëxporteerd. Tegelijk voert Vlaanderen jaarlijks 72 miljoen kilo aan nitraat voor bemesting in.

Denis De Wilde: "Mest die in- of uitgevoerd wordt, belast het milieu: voor het transport zijn vrachtwagens vaak duizenden kilometers onderweg. Veel beter is om het mestoverschot lokaal te verwerken."

Behoud van grondstoffen

Dankzij de technologie van Detricon ontstaat niet alleen een economisch interessant product, de innovatie brengt bovendien waardevolle grondstoffen opnieuw in de kringloop. "In Vlaanderen wordt jaarlijks 9,2 miljoen kilo nitraat verwerkt tot stikstofgas in biogasinstallaties. Dat komt neer op een vernietiging van grondstoffen", legt Denis De Wilde uit. "Wij waarderen het nitraat uit biomassa op tot een waardevolle grondstof die landbouwers graag gebruiken."

Detricon

Sectoren Biomassa ›