Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Sailcargo

Schoon schip maken met olietankers

Klassieke tankerschepen varen vaak met goedkope, extreem vervuilende bunkerolie. Vrachtverkeer over water is daarmee de transportvorm die de hoogste uitstoot van zwaveldioxide produceert.Sailcargo erkent de ernst van dit probleem en ziet de toekomst vanzeevaart anders.

De mensen achter Sailcargo bouwen klimaatneutrale schepen en tonen zo dat goederentransport over water een waardevolle toekomst heeft. De schepen combineren oude ambacht met nieuwe technologie. De houten constructie met zeilen wordt voorzien van een elektrische motor, zonnepanelen en windturbines. Deze vrachtschepen zijn op die manier het perfecte middel om ethisch en duurzaam geproduceerde producten ook klimaatneutraal te transporteren.

Steeds meer consumenten hechten belang aan hoe een product tot stand is gekomen en welke bedrijven betrokken zijn in de waardeketen. Dat heeft tot gevolg dat meer producenten ook hun logistieke operaties zullen moeten aanpassen. Zo heeft Sailcargo de wind mee en lijkt het initiatief schaalbaar en krachtig genoeg om de vervuilende tankerschepen een halt toe te roepen.

Sectoren Logistiek ›