Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Tapazz

Tapazz maakt autodelen aantrekkelijk

Voordat Maarten met zijn start-up begon in de deeleconomie, gaf hij advies over de uitrol van laadapparatuur voor elektrische wagens in steden en gemeenten. In die job kreeg hij zijn belangrijkste inzichten in het promoten van nieuwe mobiliteitsmodi. Bij de opstart van Tapazz wou Maarten graag de 'Airbnb ' van de auto's worden. Het duurste bezit van burgers is vaak hun huis. Het tweede duurste ding is vaak hun auto. Die staat meestal gewoon op staat. "Daar moesten we iets mee doen".

"Het tweede duurste bezit van heel wat burgers is hun auto, en die staat meestal gewoon op straat. Daar moesten we iets mee doen."

Eén gedeelde auto vervangt tot 12 auto's in het straatbeeld. Die auto's hoeven dus niet geproduceerd te worden. Wanneer burgers hun auto op buurtniveau delen met anderen, versterkt het sociale weefsel en verdienen burgers ofwel een centje bij, ofwel besparen ze aanzienlijk op hun mobiliteitsuitgaven. Auto's hoeven dus geen lopende rekening meer te zijn. Met een zekere zorgzaamheid kun je er ook aan verdienen. Een wagen doet tijdens haar levensloop dus veel meer dienst als wagen, wat aldus onder 'materiaal-efficiëntie' zou kunnen vallen. De mooiste duurzaamheidsprestatie zit echter aan de kant van de eindgebruiker, en meer bepaald aan de vraagzijde. Bij 'Car2Go', de autodeeldienst van de DaimlerChrysler Group, berekende men dat autodelers tot 90% minder kilometers per jaar autorijden. Dat komt omdat autodelers loskomen van de ingesleten autogewoonte. Ze denken twee keer na en maken telkens opnieuw de afweging: "heb ik een auto nodig?"

"Autodelen is ook beleidsmatig een volwaardig instrument om verkeerscongestie te lijf te gaan. Het transitiepotentieel is dus enorm."

Maarten was vastberaden met zijn start-up een plaats te veroveren in de deeleconomie. Zowel qua economische, maatschappelijke, sociale en ecologische meerwaarde leek het duurzaamheidspotentieel van autodelen immers het grootst. Autodelen is de snelst groeiende mobiliteitsmodus ter wereld. Ook autoconstructeurs weten dat. Bovendien kan één auto op die manier meermaals 'verkocht' worden, zij het in de vorm van 'gereden kilometers'.

De grote uitdaging is natuurlijk: hoe stimuleren we zoveel mogelijk mensen om massaal hun auto's te delen met elkaar? We leven immers in een cultuur waar mensen zich emotioneel behoorlijk identificeren met hun auto. Er bestaan al verhuurbedrijven, mensen kennen de overheidsspeler Cambio, maar blijkbaar moet de drempel nog flink omlaag opdat mensen hun gehechtheid aan een eigen wagen opgeven.

"Laagdrempeligheid en zelfs privileges zijn de belangrijkste service-designcomponenten voor de deeleconomie."

Eerst en vooral heeft Tapazz alle mogelijke financiële drempels gereduceerd. Zo is er geen sprake van inschrijvingsgeld of abonnementsgeld. Als huurder stap je gratis en als proef in. Ook als aanbieder van een wagen maak je gratis een profiel aan, presenteer je je wagen en start je met verhuur. Pas als je als aanbieder geld begint te verdienen, verdient Tapazz een stukje mee. Ziet je autoverzekeraar het verhuren niet zitten, of gaat die je meer aanrekenen? Geen probleem, dan zorgt partner P&V met plezier voor de overdracht. Aan de aanbodzijde zijn er ook enkele intelligente functionaliteiten met betrekking tot matchmaking met bestuurders, prijsadvies ...

Vandaag telt Tapazz een pool van 103 auto's en meer dan duizend gebruikers. Tapazz is pas echt beginnen groeien vanaf begin 2014. Dit is kort nadat ze hun software en Smart Phone Applicatie openlijk ter beschikking hebben gesteld. Ter vergelijking: Cambio groeide tot 290 (eigen) wagens in twaalf jaar tijd en kostte enkele miljoenen gemeenschapsgeld. Het aantal gebruikers groeit momenteel met 10 tot 20% per maand en het gemiddeld aantal gebruikers per deelwagen zit nu rond de vier.

Voor de nabije toekomst zijn partnerships de voornaamste hefbomen. De samenwerking met iMinds en Flanders DC zorgt voor interessante introducties. Iedere stad of gemeente heeft namelijk wel een mobiliteitsbeleid of zelfs klimaatbeleid. Zo wil Antwerpen parkeervergunningen verlenen voor heel de zone Antwerpen wanneer je aan autodelen doet. Dat doet ze niet gewoon uit altruïsme. In Antwerpen zijn 40% meer parkeervergunningen dan dat er parkeerplaatsen zijn. Met de inkomsten bijkomende parkeerplaatsen bouwen is duur. Het is dus vooral een economische drijfveer om voor autodelen een gunstkader te scheppen. Ook de procedure voor een parkeerplaats voor je deur wordt makkelijker. Gent en Leuven zijn tevens zoekende naar een manier om nieuwe mobiliteitsmodi te begunstigen. Parkeervoordelen vormen een mooie strategie, denk maar aan het gunstregime voor elektrische wagens in Amsterdam: wie elektrisch rijdt krijgt een plek voor de deur met oplaadpaal. Na een tweetal jaar waren er op die manier 10.000 laadpalen in aanbouw. In Vlaanderen staat er slechts een fractie daarvan.

"Bij Tapazz geloven we enorm in het mobiliteitsbudget als opvolger van de bedrijfswagen."

"Deze zou voor 120% fiscaal aftrekbaar worden." Onder andere KBC Autolease en SDWorkx bekijken samen met Tapazz hoe ze deel kunnen uitmaken van een mooi pakket. Verder ligt de focus van de komende jaren op het uitbouwen van de naamsbekendheid en op verdere opschaling. Tapazz bestaat uit software en dat heeft zijn voordeel. Verder moet de promotie rond de voordelen van autodelen gewoon blijven doorgaan.