Unilin

Unilin gebruikt afvalhout als grondstof voor spaanplaten

"Kostbaar hout laten we meerdere levenscycli doorlopen"
Tino Mulle, duurzaamheidsmanager van de Unilingroep

Unilin is een van de grootste spaanplaatproducenten van Europa. Het bedrijf werd in 1960 opgericht door West-Vlaamse vlasboeren. Nu maakt het zijn vezelplaten steeds meer van recyclagehout. "Een economische keuze met ook grote ecologische voordelen."

Unilin

Oorspronkelijk maakte Unilin spaanplaten van vlaslemen, het houterige holle gedeelte van de vlasplant. "Maar de vraag naar spaanplaten groeide zo snel dat het bedrijf al in de jaren 1960 de overstap maakte naar hout", vertelt Tino Mulle, duurzaamheidsmanager van de Unilingroep. "De belangrijkste grondstoffen werden verdunningshout uit de bossen en resten van de houtindustrie, bijvoorbeeld onregelmatig gevormd hout dat ongeschikt is voor de meubelindustrie. Later gingen we ook resthout uit de verpakkingsindustrie en de bouwsector gebruiken. Om uiteindelijk de stap te zetten naar post-consumer-hout. Dat is hout dat al een levenscyclus achter de rug heeft en in de afvalstroom belandt."

Zoeken naar restproducten

In een straal van 200 tot 300 kilometer zoekt Unilin haar grondstof in containerparken, bij sloopbedrijven en in industrieën die over dergelijke restproducten beschikken. "De keuze voor afvalhout was er een uit economische noodzaak", licht Mulle toe. "Spaanplaat is een product met maar een kleine winstmarge. Onze concurrenten zitten naast grote zagerijen of bosbeheerders, terwijl wij het resthout van honderden kilometers ver moesten laten aanvoeren. De transportkosten liepen de spuigaten uit. Daarom gingen wij ons maximaal toeleggen op de recyclage van afvalhout. Zo houden we onze spaanplaten betaalbaar en duurzaam."

Ook spaanplaten hergebruikt

De spaanplaten van Unilin bestaan voor meer dan 75 procent uit gerecycleerd hout. "We willen dat percentage opdrijven tot de volle 100 procent", aldus Mulle. "Want ook de ecologische voordelen van het gebruik van afvalhout zijn groot. We hebben minder vers hout nodig, verkleinen de afvalberg en bevoorraden ons lokaal. Onze transporten leggen minder kilometers af, met minder CO₂-uitstoot, minder fijnstof en minder files tot gevolg. Ook de verkeersveiligheid wint erbij. Gebruikte spaanplaten kunnen we opnieuw recycleren, al zit daar een limiet op. Oneindig recycleren leidt namelijk tot té kleine spaantjes, maar ook deze grens verleggen we alsmaar verder."

Unilin

Goed gesorteerd

Het gebruik van post-consumer-hout heeft ook nadelen: de kwaliteit ervan is veel diverser en het bevat veel onzuiverheden. "Het is belangrijk om het hout te scheiden van andere materialen, zoals glas, metaal, rubber, plastic en steengruis. We hebben flink moeten investeren in reinigings- en sorteermachines. Inmiddels beschikken we over nieuwste technieken die toelaten om van een heel diverse mix aan recyclagehout toch kwaliteitsvolle spaanplaten maken."

Groene warmte

Niet-recycleerbaar hout laat Unilin renderen als warmte- en energiebron. "Houtstof en andere houtfracties die we niet kunnen recycleren tot spaanplaten, stoken we op. De vrijgekomen warmte gebruiken we voor onze productieprocessen. Je kunt veel beter warmte dan elektriciteit opwekken met hout: het rendement ligt veel hoger. 60 procent van ons totale energieverbruik komt van hernieuwbare bronnen. Met een interne toepassing van onze eigen afvalstromen en een maximale inzet van groene energie draagt Unilin bij aan de circulaire economie van de toekomst."

         
         
   

DUURZAAMHEIDSWINST IN CIJFERS

► Spaanplaten van Unilin bestaan voor 75 procent uit gerecycleerd hout.

► Unilin verwerkt meer dan 700.000 ton post-consumer-hout per jaar.

60 procent van het energieverbruik van Unilin komt van hernieuwbare bronnen.

   
         
         
         
         
         
   

VOORDELEN

► Gebruik van gerecycleerd hout in spaanplaten minder grondstoffen, minder afval.

► Niet-recycleerbare houtresten worden omgezet in warmte energiezuinig productieproces.

► Lokale bevoorrading minder transport(kosten), minder CO₂-uitstoot, minder fijnstof, minder files en meer verkeersveiligheid.

   
         
         

Sectoren Bouw ›