CryoCycle

CryoCycle is een mobiele verwerkinginstallatie voor verfblikken die zorgt voor een optimalisatie van het afvoeren van de afvalstromen.

Lege verfblikken van tweecomponentenverven uit polyurethaan en epoxy worden momenteel verzameld in vaten die afgevoerd worden als chemisch afval. Een verfblik dat nog verfresten bevat, mag niet samengeperst worden om de verder verwerking niet te hinderen en om het gevaar op lekkage minimaal te houden. Deze terechte maatregelen resulteren in een een aanzienlijk transportvolume. CryoCycle biedt een alternatief.

CryoCycle is een mobiele verwerkinginstallatie voor verfblikken die zorgt voor een optimalisatie van het afvoeren van de afvalstromen. De installatie is ontwikkeld op het niveau van de kmo en zorgt ervoor dat het verfblik ter plaatse uiteenvalt in drie stromen: metaal, verf en kunststof. Doorheen de installatie wordt het verfblik gewalst, verkleind in een shredder, ondergedompeld in een vloeibare stikstof en over een Eddy Current systeem geleid. De verwerking gebeurt op dezelfde manier als in grotere verwerkingsinstallaties. De grootste innovatie zit in de schaalgrootte van de installatie. Het grootste voordeel in het beperkte transport doordat de verfblikken reeds verwerkt zijn.

Sebastian Bossuyt

Jaar 2015

Opleiding UAntwerpen Productontwikkeling

Prijs 2de prijs EINDWERK