Sorteersteun

Sorteersteun ontwikkelde duidelijke pictogrammen om het sorteren te optimaliseren.

Hoe kunnen consumenten duurzamer handelen? Veel Vlamingen begrijpen de sorteerregels niet goed en maken dus ook fouten. Om sorteren eenvoudiger aan de man te brengen, ontwierp dit team sorteer- en recycleerpictogrammen voor bedrijven. De pictogrammen maken meteen duidelijk hoe elk onderdeel van een verpakking gerecycleerd kan worden.

In het grote afvalonderzoek van radio 1 en de OVAM gaf één op drie Vlamingen aan het sorteren van afval te ingewikkeld te vinden. Duidelijke sorteerpictogrammen op de huidige (en toekomstige) verpakkingen zouden dit sorteren makkelijker maken en leiden tot beter en meer sorteren. Dergelijke pictogrammen bestaan tot op heden echter niet en de bedrijfswereld, hoewel vragende partij, besteedt momenteel geen middelen aan de ontwikkeling ervan.

In het kader van hun opdracht, ontwikkelde dit team, gratis en vrijblijvende sorteer- en recycleerpictogrammen voor bedrijven die duidelijk maken aan de consument hoe elk onderdeel van de verpakking gerecycleerd moet worden. Ze zijn er bovendien van overtuigd dat de Sorteersteun voor bedrijven zal dienen als zelfreflectie voor de duurzaamheid van hun verpakkingen.

Pieter Beerten, Irene Haentjens, Esther Reynders, Vossa Varkevisser, Maarten Walcarius en Tine Wouters

Jaar 2018

Opleiding UGent

Prijs eervolle vermelding JAARWERK