UrbanLeafs

UrbanLeafs pakt de bijensterfte aan in een stedelijke omgeving.

Het UrbanLeafs natuurdak bootst de natuurlijke habitat voor bijen in een stedelijke omgeving na. Het bestaat uit drie productcomponenten: de daktuintegel, het nestblok voor grondnestelende bijen en het nestblok voor bovengrondnestelende bijen.

Er bestaan meer dan 350 verschillende soorten bijen. Meer dan de helft staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten. Sinds 1945 is het aantal bijen gehalveerd en dit probleem doet zich wereldwijd voor. Het uitsterven van de bij bedreigt onze samenleving want 70% van onze landbouwgewassen hangt af van de bestuiving door bijen. UrbanLeafs zocht een oplossing en speelt in op de twee elementaire overlevingsfactoren van de bij, namelijk voedselvoorziening en nestgelegenheid.

Om een natuurlijke balans te bewaren, voorziet UbanLeafs service een transfer van de stad naar het platteland. Zo kunnen gezonde, gekweekte bijen hun oorspronkelijke rol als bestuiver van onze landbouwgewassen terug vervullen.

UrbanLeafs levert een meerwaarde op voor, niet alleen de stadsbewoner en de landbouwer maar ook voor de volledige samenleving.

Eva Florizoone

Jaar 2015

Opleiding UAntwerpen Productontwikkeling

Prijs 1ste prijs EINDWERK