Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Bundles

Betaal per wasbeurt met Bundles

“Kleine wasjes, grote wasjes ... Stop maar in de wasmachien …” Ieder z’n eigen wasmachine uiteraard. Zo is het toch? Of niet? Het Nederlandse Bundles ziet het anders en biedt een wasdienst in plaats van een product (wasmachine) aan.                                

Bundles is er van overtuigd dat we goedkoper en duurzamer kunnen wassen zonder zelf noodzakelijkerwijze een wasmachine te moeten bezitten. Daarom biedt Bundles haar klanten een wasbeurtensysteem aan. Vooreerst voorziet Bundles hen van een eersteklas Miele wasmachine. De machine wordt zonder kosten voor de klant bij hem thuis geplaatst en ook eventuele reparatiekosten zijn voor Bundles. Bundles blijft eigenaar van de machine, al heeft de klant op elk moment de mogelijkheid om de machine aan te kopen. De aankoopprijs hangt dan af van de leeftijd van de machine in kwestie en het aantal uren dat hij al gedraaid heeft.

Meten is weten: data-monitoring voor optimale efficiëntie

De installateur verbindt de machine met internet zodat Bundles zowel gebruik als energieverbruik kan monitoren. Dat verzekert een correcte afrekening achteraf -want men betaalt tenslotte per wasbeurt. Bovendien krijgt de klant relevant en persoonlijk advies om nog efficiënter te wassen, met minder energieverbruik en minder wasproduct. Bundles gebruikt de beschikbare informatie om de kost van uw propere was te verlagen. Niet door de data door te verkopen maar door ervan te leren en zo optimale efficiëntie na te streven.

Miele

Bundles opteert momenteel voor Miele, omdat de Miele-wasmachines de meest voordelige en duurzame per wasbeurt bleken. Miele-wasmachines produceren tot drie keer meer propere was dan een gemiddelde wasmachine. Meer nog, de onderdelen zijn het best geschikt voor hergebruik in nieuwe toestellen. De Miele-machines zijn economisch in gebruik, omwille van hun automatisch waspoeder-doseersysteem en hun laadsensor.

Was app

Gebaseerd op de input die de machine via internet doorstuurt, gebruikt Bundles haar ‘Was App’ om de gebruiker gepersonaliseerde feedback te sturen, opdat hij minder detergent gebruikt en energie bespaart. Op dit moment is de Was App een webpagina, te bereiken via de browser. Nochtans bevestigt Bundles dat de Was app op zowel iOS als Android draait.

Bundles’ missie

Bundles is van mening dat we met z’n allen minder afval moeten produceren om onze planeet leefbaar te houden. Producenten willen ons steeds meer laten consumeren terwijl de levenscyclus van de producten hoe langer hoe korter wordt. Dat is allesbehalve duurzaam. Nochtans, als we betalen voor een propere was en niet voor een hele machine, doen we dat vanuit een andere ingesteldheid, wat resulteert in minder afval, minder kosten, meer comfort en een fijnere relatie tussen consument en producent.

 

Bundles