Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

De Neef Chemical Processing

Belgisch bedrijf is koploper in ‘Take Back Chemicals’

"Chemicaliën recycleren kan CO2-uitstoot drastisch verlagen"
Paul Kriekemans, Managing Director De Neef Chemical Processing

Farmabedrijven gebruiken vaak grote hoeveelheden chemicaliën. Die zijn duur en niet altijd vlot beschikbaar. Het recycleren van gebruikte stoffen is de perfecte oplossing, zegt Paul Kriekemans van De Neef Chemical Processing: “Onze klanten moeten minder grondstoffen aankopen en hun CO₂-uitstoot daalt.”

De Neef01

De Neef Chemical Processing (vroeger De Neef Chemical Recycling) startte in de jaren 1970 met het recycleren van solventen. Aanvankelijk kocht het bedrijf gebruikte solventen op om ze via destillatie te zuiveren. De gerecycleerde producten bracht De Neef zelf weer op de markt.

Take Back Chemicals

“Na verloop van tijd kregen we zware concurrentie van onder meer de cementindustrie, die gebruikte chemicaliën kochten als brandstof”, vertelt Paul Kriekemans, verantwoordelijke Strategie en Ontwikkeling bij De Neef. “Om ons bedrijf te versterken mikten we op hoogwaardige recyclage. De meeste recyclagebedrijven winnen minderwaardige producten uit gebruikte chemicaliën. Wij hebben onze technieken zodanig verbeterd dat onze klanten de chemicaliën die ze door ons laten zuiveren opnieuw in hun productieproces kunnen inzetten. Daardoor moeten ze veel minder nieuwe grondstoffen aankopen. Ons bedrijf is een marktleider geworden op het vlak van hoogwaardig hergebruik. Vandaag wordt  deze werkwijze in heel Europa gepromoot onder de naam ‘Take Back Chemicals’ (TaBaChem), maar wij werken al jaren op die manier.”

Voordelen

De belangrijkste reden om met De Neef in zee te gaan, is economisch: als bedrijven hun chemicaliën kunnen hergebruiken, moeten ze minder nieuwe producten aankopen. “Daarnaast speelt ook het ecologische aspect een rol: er zijn minder nieuwe grondstoffen nodig en het bedrijf stoot minder CO₂ uit”, weet Paul Kriekemans. “Bij de productie van 1 ton aceton of tolueen komt al snel 1 tot 3 ton CO₂ vrij. Bij het recycleren van dezelfde hoeveelheid is dat nauwelijks 300 kilo. Farmabedrijven die chemicaliën laten recycleren kunnen hun CO₂-productie met 40 tot soms 90 procent reduceren.”

“Er komen ook strategische overwegingen bij kijken. De kostprijs en aanvoer van grondstoffen kan enorm schommelen. Als bedrijven belangrijke producten kunnen hergebruiken, worden ze onafhankelijker van de grondstofmarkt.”

De Neef02

Leasing

De Neef sluit meestal langetermijncontracten af met zijn klanten. “Je kunt het zien als een vorm van leasing: wij zijn verantwoordelijk voor de correcte zuivering van het product en zorgen ervoor dat de klant altijd de juiste chemicaliën ter beschikking heeft”, zegt Paul Kriekemans. “Doordat we langetermijnafspraken maken, is onze aanvoer van chemicaliën gegarandeerd. Onze klanten kunnen op elk moment rekenen op hoogwaardige producten tegen een vaste prijs, ongeacht de fluctuaties van de markt. Die werkwijze is soms minder rendabel dan het aankopen van chemicaliën, maar het is stabiel en duurzaam.”

Toekomst

De komende jaren wil De Neef Chemical Processing nog verder gaan in zijn zuiveringsprocessen. Paul Kriekemans: “We willen chemicaliën zo grondig zuiveren dat ze niet alleen in hetzelfde productieproces kunnen worden hergebruikt, maar ook in andere productieprocessen. Dat houdt in dat we zelfs de kleinste sporen van onzuiverheden moeten verwijderen. Als een bedrijf een bepaald productieproces dan stillegt, kunnen ze hun chemicaliën in andere processen inzetten. We zijn er ook van overtuigd dat Europa steeds strengere normen zal opleggen voor het gebruik van chemicaliën, waardoor bedrijven verplicht zullen worden om te recycleren. We hebben momenteel een enorme voorsprong op andere Vlaamse en Europese bedrijven: die willen we behouden.”

De Neef Chemical Processing

Sectoren Chemie ›