Ecolizer

Bepaal de milieu-impact van uw product

Met de Ecolizer berekent u snel en eenvoudig de milieu-impact.  

De Ecolizer is een ecodesign ontwerptool en richt zich tot alle ontwerpers en bedrijven die de milieu-impact van hun producten willen kennen en aanpakken.

Met de Ecolizer berekent u snel en eenvoudig de milieu-impact van uw product. U kunt zowel de totale milieu-impact als de impact per fase in de levenscyclus van een product berekenen. Zo kunt u een levenscyclusfase met een hoge milieu-impact gericht aanpakken. Naast de individuele analyse van een product, kan u ook de score van producten met elkaar vergelijken.

Op www.ecolizer.be kunt u de Ecolizer gratis raadplegen en met de Ecolizer de milieu-impact van uw product gaan berekenen.
 
 

www.ecolizer.be

 

Ecodesigntool voor ontwerpers

De OVAM ontwikkelde dit instrument om ecodesign toegankelijker te maken voor ontwerpers. 

Het is een eenvoudige, maar betrouwbare bron om ecodesign op een gebruiksvriendelijke wijze te integreren in het ontwerpproces.

Berekening van de milieu-impact

De milieu-impact wordt berekend aan de hand van eco-indicatoren. Deze vatten in één cijfer de milieu-impact van materialen en processen samen. Alle indicatoren kregen een update in augustus 2014. Zo kan u nu met de meeste actuele indicatoren gaan rekenen.

De berekening van de eco-indicator gebeurde volgens de ReCiPe-methode. Voor meer informatie over de ReCiPe-methode kunt u terecht op www.pre-sustainability.com/recipe.

Wetenschappelijk onderbouwd

De Ecolizer is een wetenschappelijk onderbouwd hulpmiddel voor milieuverantwoord ontwerpen. De OVAM biedt zo een dynamisch en actueel instrument aan dat nationale en internationale ontwerpers en bedrijven inspireert tot innovatieve en milieuverantwoorde producten.

De data in deze Ecolizer zijn gebaseerd op de internationale ecoinvent-databank. Voor meer informatie over de ecoinvent-databank kunt u terecht op www.ecoinvent.org.

VITO voerde de berekeningen uit met behulp van het softwareprogramma SimaPro. De berekening gebeurde volgens de zogenaamde ReCiPe-methode. De ReCiPe-methode definieert 19 milieu-impactcategorieën die herleid worden tot één toegankelijke score.

Aan de slag!

Surf naar www.ecolizer.be en ga onmiddellijk aan de slag.

ecolizer >