EHO-KIT

Ecodesign in het hoger onderwijs?

De EHO-kit zet u op weg.  

Het werkpakket Ecodesign in het Hoger Onderwijs of kortweg EHO-kit biedt een concrete leidraad aan docenten, professoren, opleidingscoördinatoren en opleidingsraden om ecodesign te integreren in de opleidingen van het hoger onderwijs. 

In een bedrijf zijn verschillende afdelingen betrokken bij het beslissingsproces om een product op de markt te brengen. Zo zijn niet alleen productontwerpers maar ook economen, procesingenieurs, bedrijfsmanagers,... verantwoordelijk. De OVAM wil dan ook ecodesign verankeren in alle relevante opleidingen. 

Duurzaamheid moet het richtinggevend kader voor educatie vormen doorheen het volledige onderwijssysteem. Eén van de wegen naar een duurzame maatschappij is ecodesign: het ontwerpen van producten die over hun volledige levenscyclus duurzaam zijn.

Het ontwerpen van innovatieve duurzame producten komt niet alleen toe aan de ontwerper. Het is een collectief proces dat versterkt wordt door een multidisciplinaire aanpak. Iedereen in de organisatie moet doordrongen zijn van de intentie om duurzame producten af te leveren.

Een bevraging bij bedrijven leert ons dat voornamelijk ingenieurs en economische profielen beslissen over het ontwerp- en productieproces en over de waardeketen van duurzamere producten en diensten, naast uiteraard de werknemers met een diploma van een specifieke ontwerpopleiding. Ecodesign is dus duidelijk niet alleen voor ontwerpers relevant, maar ook voor marketeers, economen, procesingenieurs of bedrijfsmanagers. 

EHO-KIT VOOR INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN

De EHO-kit voor industriële wetenschappen werd ontwikkeld voor de opleidingen zoals industriële wetenschappen, productontwikkeling, productdesign, industrieel (product)ontwerpen, elektromechanica, ...  

Naast de leidraad met algemene achtergrondinformatie en een integratiemodel bevat deze EHO-kit leerinhouden-, werkvormen- en voorbeeldenfiches specifiek voor richtingen industriële wetenschappen alsook een werkmatrix om aan de slag te gaan. De gekozen leerinhouden en voorbeelden inspireren docenten uit deze richtingen om de studenten bewust te maken van hun rol in het beslissingsproces over duurzamere producten en diensten.

DOWNLOADS

 

EHO-KIT VOOR ECONOMISCHE OPLEIDINGEN

De EHO-kit voor economische richtingen werd ontwikkeld voor opleidingen zoals handelswetenschappen, bedrijfskunde, toegepaste economische wetenschappen, handelsingenieur, ...

Naast de leidraad met algemene achtergrondinformatie en een integratiemodel bevat deze EHO-kit leerinhouden-, werkvormen- en voorbeeldenfiches specifiek voor economische richtingen alsook een werkmatrix om aan de slag te gaan. De gekozen leerinhouden en voorbeelden inspireren docenten uit deze richtingen om de studenten bewust te maken van hun rol in het beslissingsproces over duurzamere producten en diensten.

DOWNLOADS

 

WORKSHOPS MET DE EHO-KIT

De OVAM biedt workshops aan waarin docenten en opleidingscoördinatoren begeleid worden om aan de slag te gaan met het integreren van thema's rond ecodesign en duurzaamheid in het curriculum.

Interesse in een EHO-kit workshop voor uw opleiding?
Neem dan contact op via ecodesign@ovam.be